בס"ד

הומוס תולעים יבש 3 ליטר

הומוס הוא תוצר פירוק חומר אורגני כתוצאה מתהליכים ביולוגיים וכימיים (להם אחראים בעיקר תולעי אדמה ומיקרואורגניזמים), המכילים יסודות הזנה לצמח ומשפרי איכות מצע השתילה.

ההומוס עשיר באנזימים וחומצות הומיות המועילים לצמח ומשפרים את קצב קליטת חומרי ההזנה ע"י השורשים, כמו כן, הוא אינו מדיף ריחות לא נעימים, והשימוש בו אינו גורם לסכנה של חדירת זרעים זרים לתערובת.

באזורים פראיים, בהם "תביעת הרגל" האקולוגית של החברה האנושית המודרנית מורגשת פחות, מתקיים איזון בין צריכת המינרלים ע”י הצמחים ובעלי החיים הניזונים מהם, לבין תהליכי העשרת הקרקע.

כמות הצמחים וסוגיהם בכל אזור, מתאימים לתנאים הגיאוגרפיים והאקלימיים, לסוג הקרקע, לערכי המינרלים המצויים בה ולתנאי המחייה המקומיים.

נשמר איזון: הצמחים ניזונים ממינרלים המצויים בקרקע, אך משמשים בסיום חייהם כחומר אורגני המעשיר את הקרקע בחזרה, על ידי ריקבון, או בכך שהם משמשים מזון לבעלי חיים, שהפרשותיהם חוזרות לקרקע כחומר אורגני.

בהיעדר התהליך הטבעי של חידוש תכולת המינרלים בקרקע/מצע השתילה, צמחים לא יוכלו לקבל את חומרי ההזנה החיוניים להם, יאבדו את חיוניותם, את צבעיהם ואת ריחם, ויראו סימני מצוקה שונים (החסרים אף מחלישים את ההגנה הטבעית על הצמחים וללא טיפול, יובילו למותם).

הוספה של הומוס תולעים איכותי למצע השתילה, לפחות אחת לעונה, יספק את החומרים הדרושים לצמחייה, ולמעשה מחזיר את החיות למצע השתילה, בדומה לתהליך הטבעי.


מחיר: 50  

הוספה לעגלה